Bladet
Nyt fra Slægten Weinreich

Foreningen udgiver et medlemsblad "Nyt fra Slægten Weinreich". Bladet indeholder blandet stof om slægten, herunder aktuelt stof som indbydelser til slægtssammenkomster, oplysninger om runde fødselsdage, bryllupper og dødsfald og historisk stof som de nyeste resultater af slægtsforskningen vedr. de ældre generationer.

Bladet tilsendes medlemmerne 1 gang årligt.