Conradt Splittorf og hans aner

Proband (nummer 1 i anetavlen) er Conradt Splittorfs børnebørn. Nummereringen er den i anetavler sædvanlige nummerering, hvor en far altid har dobbelt så stort nummer som hans barn, og en mor følger lige efter en far.

Ane nr. 48
Johannes Splittaff
1609 - 1688
forældre Ane nr. 96, Martin Splitafffar Ane nr. 97


Ane nr. 24
Johan Balthasar Splittaff
1650 - 1692


morfar

Ane nr. 49
Gerdruth NN
1608 - 1679
forældre
Ane nr. 98Ane nr. 99Ane nr. 12
Johannes Splittaff
1676 - 1737

mor

Ane nr. 50
Nikolaus Kohlhausen
omkr. 1620 - 1671
forældre
Ane nr. 100

far
Ane nr. 101

farAne nr. 25
Christina Kohlhausen
1649 - 1699
mor
Ane nr. 51
Catharina Saur
omkr. 1625 - 1683
forældre
Ane nr. 102, Heintz Saur, omkr. 1594 - 1655

Ane nr. 103, Kunigunda NN, omkr. 1591 - 1683
Ane nr. 6
Conradt Splittorf
1722 - 1793


fortsættelse af anetavle fortsættelse af anetavle
Ane nr. 52
Christen Krom
forældre
Ane nr. 104

mor
far
Ane nr. 105
Ane nr. 26
Niels Christensen Krom
? - 1723
morfar

Ane nr. 53

forældre
Ane nr. 106Ane nr. 107Ane nr. 13
Else Marie Nielsdatter Krom
1687 - 1736

mor

Ane nr. 54

forældre
Ane nr. 108

far
Ane nr. 109


Ane nr. 27mor


Ane nr. 55

forældre
Ane nr. 110

Ane nr. 111