Frederik Daniel Weinreich 1806-1890


Hjemmedøbt 10.10. 1806 i "Slusholms Hus" i Holmstrup sogn ved Jyderup. Kaldenavn: Daniel. Ved konfirmationen 1821 i Bjergsted står i kirkebogen anført: God kundskab og opførsel. I 1826 ses det af Bjergsted kirkebog, at Daniel Weinreich er tilflyttet sognet fra Frihedslund, og i 1829 er han igen fraflyttet til Viskinge. Formodentlig drejer disse flytninger sig om forskellige pladser på de omkringliggende gårde, hvor han har tjent.

Frederik Daniel Weinreich blev gift 1. gang 19.5. 1829 med Edeline Frederikke Bilsted, der var født 28.10. 1805 på Kathrinedal i Svinninge som datter af landinspektør Ole Severin Bilsted og hustru Cathrine Marie Selchau.

Daniel var på session i 1836, hvor hans højde blev angivet til 61,25 tommer, hvilket svarer til 160,2 cm. Da Daniel stod anført som husmand, skulle han ikke i fredstid aftjene værnepligt. I følge lægdsrullen blev han udskrevet til kystmilitsen, der var en reservestyrke.

Ved folketællingen 18.2. 1834 boede Daniel og Edeline i et hus i Bjergsted. Hans stilling blev angivet som væver, og husstanden omfattede desuden sønnen Peter på 4 år, Maren Rasmusdatter, der var en tjenestepige på 16 år, Anders Christensen, der var enkemand og almisselem på 81 år, samt Christen Andersen, der var hans søn på 39 år og ligeledes almisselem.

Edeline Frederikke Bilsted døde 29.7. 1850 kun halvanden måned efter sin sidste barnefødsel, og Frederik Daniel Weinreich giftede sig 2. gang 24.3. 1854 i Bjergsted kirke med den godt 23 år yngre Ane Mette Pedersdatter, der var født 16.2. 1830 i Løgtved, Viskinge sogn, som datter af indsidder Peder Jensen og Ellen Kirstine Kristiansdatter.

Af sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol for Bregninge-Bjergsted 1842-1861 (Landsarkivet for Sjælland m.v.) ses, at Frederik Daniel Weinreich var sogneforstander i perioden 1848-1853. Sogneforstanderskabet, der bestod af et antal  sogneforstandere, holdt sine møder på Bregninge skole. Sogneforstanderskabet valgte for et kalenderår ad gangen en sogneforstanderformand. Frederik Daniel Weinreich var aldrig formand.

Ved folketællingen 1.2. 1860 blev Daniel angivet som gårdmand i Bjergsted, og husstanden omfattede foruden ham selv og Ane Mette de tre børn Cathrine Marie, Eline Frederikke og Christine Henriette på 4 år også Christine Pedersen, der var en tjenestepige på 22 år, Jens Christian Rasmussen, der var en tjenestekarl på 16 år, samt endnu en tjenestepige Karen Marie Jensen på 16 år.

Frederik Daniel Weinreich døde som aftægtsmand 30.8. 1890 i Bjergsted, og blev begravet samme sted 6.9. 1890. Alle børnene af 1. ægteskab samt datteren Christine Henriette af 2. ægteskab gav afkald på arv, og Ane Mette Pedersdatter fik derefter lov at hensidde i uskiftet bo, til hun døde 10.1. 1892 i Bjergsted. De sidste år boede hun hos datteren Louise og svigersønnen, gartner Julius Hansen på Bjergsted Mark. Af dødsanmeldelsesprotokollen fremgår, at hun efterlod ikke tilstrækkeligt til begravelsen.


Gift 1. gang 1829 med
Edeline Frederikke Bilsted 1805-1850

Børn af 1. ægteskab:
Kristine Henriette Weinreich 1829-1832
Peter Weinreich 1830-1836
Jens Christian Lund Weinreich 1835-1901
Johan Peter Severin Weinreich 1837-1838
Cathrine Marie Weinreich 1842-1906
Eline Frederikke Weinreich 1850-1922

Gift 2. gang 1854 med
Ane Mette Pedersdatter 1830-1892

Børn af 2. ægteskab:
Christine Henriette Weinreich 1856-1933
Nielsine Andrea Louise Weinreich 1860-1933
Hans Peter Frederik Weinreich 1866-1947
Anna Ovine Guldbertine Weinreich 1867-1932


Frederik Daniel Weinreich
Frederik Daniel Weinreich
- en lille trivelig mand