Christian Frederik Weinreich 1810-1898


Hjemmedøbt 8.1. 1810 i ”Slusholms Huset” og fremstillet i Holmstrup kirke 18.2. 1810. Ved konfirmationen 1824 i Bjergsted fik han karaktererne: Temmelig god kundskab og sædelig opførsel. Da han i 1828 18 år gammel flyttede til Kalundborg, blev han i Bjergsteds sogns afgangsliste benævnt væversvend.

Væver og boelsmand i Stokkebjerg, Hjembæk sogn. I lægdsrullen angives hans højde til 61 tommer, hvilket svarer til 159,4 cm. Da han var anført som husmand, skulle han ikke i fredstid aftjene værnepligt.

Gift 16.10. 1833 i Hjembæk med Ane Margrethe Olsdatter (kaldenavn: Grethe). Hun var født i Svinninge, Nr. Asmindrup sogn, Odsherred, og døbt 17.2. 1788 i Nr. Asmindrup kirke. Grethe var datter af fæstegårdmand Ole Pedersen og hustru Anne Larsdatter og enke efter vejopsigtsfører (vejbetjent) og boelsmand i Stokkebjerg Lars Olsen, der døde 13.9. 1831 i Hjembæk, ifølge kirkebogen ”af den grasserende syge”.

Ved folketællingen 18.2. 1834 blev Christian Frederik Weinreich benævnt væver og husmand med lod. Husstanden omfattede foruden ham selv og hans hustru de tre stedbørn Wilhelmine Larsdatter, 14 år, Peter Larsen, 7 år, og Ane Cathrine Larsdatter på 4 år samt 2 tjenestefolk Christian Andersen, 21 år, og Else Hartvigsdatter, 19 år, samt endelig en daglejer Peder Hansen og hans hustru Stine Mathiasdatter, der begge var 37 år.

Foruden Christian Frederik Weinreichs tre stedbørn, der blev nævnt i folketællingslisten, havde Ane Margrethe Olsdatter haft yderligere et par børn, dervar døde: Ole Larsen, født 17.7. 1822 i Hjembæk og død 20.4. 1823 samme sted, og ligeledes Ole Larsen, født 1.11. 1824 i Hjembæk og død 27.10. 1831 samme sted. Den nævnte Ane Cathrine blev heller ikke ret gammel, idet hun døde 3.2. 1836 i Hjembæk.

Ved folketællingen 1.2. 1860 bestod husstanden kun af 4 personer. Det var Christian Frederik Weinreich, hans hustru Ane Margrethe, en plejedatter Ane Kirstine Christensen (eller Kristoffersen?) på 11 år og en tjenestepige Maren Sofie Jørgensen på 17 år.

Ved folketællingen i 1870 er plejedatteren blevet til tjenestepige, og i 1880 kaldes hun husbestyrerinde og bor nu alene med enkemand Christian Frederik Weinreich. Ane Kirstine Christensen blev senere gift med gårdejer og murer Anders Nielsen.

Ane Margrethe Olsdatter døde 21.11. 1873 i Hjembæk sogn, og Christian Frederik Weinreich døde 24.7. 1898.Gift med
Ane Margrethe Olsdatter 1788-1873

Ingen børn af ægteskabet,
men 3 stedbørn:
Wilhelmine Larsdatter
Peter Larsen
Ane Cathrine Larsdatter