Foreningen
Slægten Weinreich

Foreningen Slægten Weinreich er en slægtsforening for efterkommere af Johan Daniel Weinreich, der døde 24. februar 1830 i Bjergsted.

Foreningen arrangerer årlige sammenkomster.

Foreningen udgiver et medlemsblad "Nyt fra Slægten Weinreich", der udkommer mindst 1 gang årligt. Bladet indeholder blandet stof om slægten, herunder aktuelt stof som indbydelser til slægtssammenkomster, oplysninger om runde fødselsdage, bryllupper og dødsfald og historisk stof som de nyeste resultater af slægtsforskningen vedr. de ældre generationer.

Nogle af foreningens medlemmer driver slægtsforskning, og foreningen står for udgivelsen af slægtsbøger.

Størsteparten af de danskere, der bærer navnet Weinreich, hører til denne slægt, men der er også andre Weinreich'er i Danmark. Hvis du selv er en Weinreich, men ikke kender dine slægtsskabsforhold, er du velkommen til at henvende dig til formanden.