Slægtsforskning

Et af formålene med foreningen Slægten Weinreich er at drive slægtsforskning og udgive slægtsbøger.

I en levende slægt sker der hele tiden noget, og der er derfor et konstant behov for at få nye oplysninger indsamlet. De allerede udgivne slægtsbøger skal hele tiden ajourføres og der skal indsamles oplysninger vedr. de grene af slægten, der endnu ikke er beskrevet i bogform.

Er du i besiddelse af oplysninger om nye fødsler, dødsfald eller andre tilføjelser til slægtstavlerne såvel i de udgivne bøger som andre grene af slægten, så send en mail til Christian Weinreich på adressen cw@chrweinreich.dk

eller udfyld spørgeskemaet på dette link: spørgeskema