Aner og slægt

Bjergstedslægten Weinreich nedstammer fra Johan Daniel Weinreich, som indvandrede til Danmark omkring år 1800. Han kom fra Ribnitz i Mecklenburg og bosatte sig først i Kalundborg, flyttede senere til Holmstrup og dernæst til Bjergsted, der blev slægtens udgangspunkt de næste generationer.

Langt størsteparten af de personer i Danmark, der bærer navnet Weinreich, hører til denne Weinreich-slægt. Måske drejer det sig om ca. 90 %. Men der findes også andre Weinreich-slægter i Danmark.

Du finder her en anetavle for Johan Daniel Weinreichs børn.
Den viser forfædrene så langt tilbage, som de er kendt.

Du finder også en efterslægtstavle for Johan Daniel Weinreich.
Den viser kun efterkommerne i de første generationer.
Hvis du vil vide mere om slægten, så henvises du til slægtsbøgerne.
Nulevende personer medtages ikke i efterslægtstavlen på internet.