Medlemskab af
foreningen Slægten Weinreich

Alle efterkommere af væver Johan Daniel Weinreich, Bjergsted, død 24. februar 1830, samt disses ægtefæller, kan optages som medlemmer af foreningen.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer
Anne Weinreich
Thorsvej 12
8981 Spentrup
mobil: 27 43 46 53
mail: anne.wein49@gmail.com

Kontingent for enkeltmedlemmer er 60 kr. pr. år.
For ægtepar er kontingentet 100 kr. pr. år.
Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.

Medlemmer får mindst 1 gang årligt tilsendt foreningens medlemsblad "Nyt fra Slægten Weinreich".